Product catalog:

Cyano Activator


Description:

Aktivátor přilnavosti a urychlovač vytvrzování lepidel na bázi kyanoakrylátu.


  • usazuje neutralizující ionty na lepené ploše
  • zlepšuje přilnavost kyanoakrylátových lepidel na nízkoenergetických plochách
  • zabraňuje nasávání nízko viskózních kyanoakrylátových lepidel porézními povrchy
  • urychluje vytvrzování kyanoakrylátových lepidel
    - Nízko viskózní lepidla  10 sek.
    - Tixotropní lepidla podle tloušťky vrstvy  30 sek.
Cyano Activator