Product catalog:

Neon Top Colour


Description:

Dlouhodobě stabilní neonová značkovací barva.

Speciální, dlouhodobě stabilní neonová značkovací barva, která má široké spektrum využití. Nejčastěji se používá ve stavebnictví na označování pozemků, hranic výkopů, uložení kanalizace, vody, plynu, elektřiny apod. Dále jako náhrada dopravního značení na silnicích při jejich údržbě, v průmyslu na značení v haách, selekci dílů a součástek, ale i jako bezpečnostní zábrany. V lesnictví pro selekci stromů a turistické značení.
Produkt lze aplikovat v jakékoliv poloze dózy.


  • široké spektrum využití (plynárenství, stavebnictví, lesnictví, různé průmyslové obory, dopravní značení apod.)
  • možnost aplikace v jakékoliv poloze dózy - 360° ventil (neplatí pro Neon Top Colour Blue)
Neon Top Colour - Pink